Zdravotnícke zariadenia

V dnešnej dobe sa pacienti stále viac starajú o svoje zdravie a aktívne vyhľadávajú informácie o zdravom životnom štýle, prevencii a terapii rôznych ochorení. Poskytnite Vaším pacientom novú službu. Informačné panely v čakárňach slúžia na informovanie a edukovanie pacientov.

Až 92 % pacientov nachádza na informačných paneloch nové informácie.
67 % pacientom pomáhajú informácie z letákov pri kúpe preparátov v lekárni.
25 % pacientov konzultuje informácie z brožúr so svojim lekárom alebo lekárnikom.
Našou vizitkou je spokojnosť a dlhoročná prax v desiatkach nemocníc a polikliník v Českej republike a na Slovensku. Zdravotníckym zariadeniam pomáhame:

  • poskytovať nadštandardnú informačnú službu svojim pacientom
  • minimalizovať lepenie plagátov po stenách a množstvo letákov pohodených rôzne po čakárňach a chodbách
  • dotvárať elegantný vzhľad čakární
  • prehľadne umiestňovať informačné brožúry pre pacientov, zabezpečujeme ich pravidelnú aktualizáciu a doplňovanie viackrát mesačne
  • informovať pacientov o novinkách a aktualitách v rámci zdrav. zariadenia
  • realizovať prieskumy spokojnosti pacientov
  • umiestňovať do panelov orientačno – informačné letáky o Vašom zariadení

Objednajte si informačné penely pre Vašich pacientov už dnes!

V prípade záujmu o edukačné brožúry a informačné nástenné panely nás neváhajte kontaktovať.