Objednávanie letákov lekármi

Pacienti sa stále viac starajú o svoje zdravie a aktívne vyhľadávajú informácie o zdravom životnom štýle, prevencii a terapii rôznych ochorení. Pre bezplatné objednanie edukačných materiálov do ordinácií pre Vašich pacientov stačí iba pár klikov.

Vitajte,

Na týchto stránkach si lekári a zdravotnícki pracovníci môžu bezplatne objednať edukačné materiály pre Vašich pacientov a prispieť tak k ich lepšej informovanosti.

Jenou z priorít Eduinfo je šetriť čas lekárskym odborníkom a pomáhať im pri ich každodennej úlohe vzdelávania pacientov o chorobách a ich symptómoch, screeningu, možnostiach a dodržiavaní liečby a prevencii ochorení.

Online objednávanie letákov pre Vašich pacientov umožňuje viac ako 3 000 lekárskym odborníkom
– praktickým lekárom,pediatrom,gynekológom, špecialistom, a nemocničným lekárom objednávať viac ako 50 000 letákov ročne pre svojich pacientov.

V prípade záujmu o doručenie edukačných materiálov pre Vašich pacientov nás neváhate kontaktovať mailom
alebo telefonicky a uvedte prosím o ktoré z edukačných materiálov vľavo ( zoradené podľa terapeutických skupín ) máte záujem.

Kontaktné údaje:
eduinfo@eduinfo.eu alebo Mobil: +421 948 335 422

Kedže Váš čas je vzácny o celú logistiku cez prepravu, manipuláciu sa stará team vyškolených reprezentantov Eduinfo.