Avicenum 310- kompresívne podkolienky

Pre zdravie a vitalitu Vašich nôh.

Kŕčové žily /varixy/, sú civilizačné ochorenie, ktoré vo vyspelých krajinách
postihuje až 40% žien a 20% mužov. Rizikové faktory vzniku kŕčových
žíl sú dedičnosť, statická záťaž, sedavé zamestnanie, starnutie, nedostatok
pohybu, obezita, alebo gravidita.
Hlavným faktorom, ktorý vedie k vzniku kŕčových žíl je zvyšujúci sa žilový
tlak, spôsobený najčastejšie spätným prietokom krvi /refluxom/
v postihnutých žilách končatín. Pokiaľ sú chlopne nefunkčné, následkom
vrodeného nevyvinutia, zápalu, tehotenstva, alebo iných príčin,
vzniká reflux, čím dochádza v tenkej žilovej stene dlhodobo zvýšený
tlak, a k jej vakovitému rozširovaniu /žilovej dilatácie/ a vytvára sa
viditeľná kŕčová žila /varix/.

Nohy postihnuté kŕčovými žilami sú často
bolestivé, môžu sa objaviť aj kŕče. Nohy
sa ľahko unavia a dostavuje sa pocit
ťažkých nôh. Neskôr sa môžu pridať
opuchy členkov, tmavá pigmentácia kože
a jej zatvrdnutí, až vznik obávaných
vredov predkolenia.
KOMPRESÍVNA TERAPIA
Najúčinnejšou liečbou varixou je liečba pomocou kompresívnej terapie.
Princíp ochrany žíl pomocou kompresívnych výrobkov spočíva v tom, že
v oblasti členku je vytvorený určitý tlak /kompresia/, ktorý sa smerom
k pásu postupne znižuje. Je overené, že takéto pridržiavanie žilových
stien v dolných častiach nôh, účinne zlepšuje krvný obeh a podporuje
návrat krvi do srdca. Pokiaľ pacient nosí kompresívne výrobky, sám
pocíti znižovanie bolesti, ťažoby, tlaku, alebo opuchov svojich nôh.
Znamená to pre neho zlepšenie kvality života, kedy postupne ustupuje
bolesť, úzkosť, ale i poruchy spánku, spôsobené nočnými kŕčami.

Podkolienky Avicenum 310 sú preventívnym
liečebným prostriedkom
prvej kompresívnej triedy s tlakom
18-21 mm Hg. Priaznivo pôsobí na
ochorenie žíl a lymfatických ciev.

Máte otázky? Opýtajte sa odborníkov.

Služba momentálne nie je dostupná.

Vaše otázky